دوربین خودرو همانگونه که از نامش برمیاید از جمله تجهیزات کمک پارکینگ میباشد و بیشتر در خودروهایی که مانیتور داشته باشند استفاده میشود. دوربین خودرو باید دید در شب باشد تا در تاریکی نیز تصویر واضحی به کاربر ارائه بدهد.دوربین رامیتوان جزء آپشن های  اصلی خودرو دانست. دوربین اتولوکس نمایشگر های  راهنمایی دارد و در پارک نمودن و دنده عقب رفتن کاربرد  زیادی دارد.

 

در زمان استفاده از دوربین دنده عقب تصویر پشت خودرو به صورت WIDE نمایش داده می شود و این دوربین،قابلیت دید در شب را نیز دارد و همچنین با نصب دوربین دنده عقب این امکان وجود دارد که در زمان حرکت به سمت جلو نیز تصویر عقب خودرو نمایش داده شود.

مشخصات دوربین های CMOS :

 

1.    زاویه لنز:  ° 170

2.    روشنایی قابل استفاده

3.    خروجی ویدئو، سیگنال ویدئو 75Ω  @1.0 Vp 

4.    زمان شاتر الکترونیک: 1/6 تا 1/100000 ثانیه 

5.    همگاه سازی داخلی 

6.    سیستم TV: NTSC

7.    محدوده ی تشخیص: 5.961 * 4.276 mm

8.    دمای عملکرد: ℃75 + ~~℃-20

9.    دمای نگهداری: ℃  +85 ~~ ℃ -40

10.    منبع تامین برق: DC 8v-12v.